Νεοκλασικά κτίρια

Σύμφωνα με το Αρχείο Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτιρίων της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Κ.Α. στο Δήμο Αγρινίου εντοπίζονται 25 χαρακτηρισμένα διατηρητέα κτίρια, στην πλειοψηφία τους της περιόδου της μεγάλης ακμής του Αγρινίου, της δεκαετίας του 1930.