Τοπία

 

Το Τοπίο του όρους Αράκυνθος

 

 

Περιοχές Τοπίου

Το οικιστικό τοπίο της Πόλης του Αγρινίου ανήκει στην ΑΑ3 Τοπιακή ενότητα Λιμνών Αιτωλοακαρνανίας, Ζ2  Ζώνη Τοπίου Λιμνών, με βάση την Μελέτη Τοπίου που αποτελεί αυτοτελή μελέτη στα πλαίσια του ΠΠΧΣΑΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  Σύμφωνα με την ίδια μελέτη  τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τοπία της ζώνης αυτής είναι οι μεγάλες φυσικές και τεχνητές λίμνες και ο ποταμός Αχελώος, με μεγάλη οικολογική αξία που έχουν χαρακτηρισθεί προστατευόμενα. Χαρακτηριστικά τοπία είναι η μεγάλη λίμνη της Τριχωνίδας και οι μικρότερες της Λυσιμαχείας και του Οζερού, ο ποταμός Αχελώος, αλλά και πολλά αλλά όπως, το δάσος Φράξου, οι ορεινοί όγκοι του Αρακύνθου και του Παναιτωλικού, το φαράγγι της Κλεισούρας, πολλοί σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι,(περιλαμβανομένων και των Βυζαντινών Μνημείων), όπως το θέατρο της Στράτου, η Ακρόπολη των Θεστιέων κ.α. αλλά και άλλοι λιγότερο σημαντικοί που συνθέτουν πολύ αξιόλογα Τοπία σε μεγαλύτερη κλίμακα, άγνωστα όμως στο ευρύ κοινό. Η πλειοψηφία τους έχει πολλές δυνατότητες αναβάθμισης και ανάδειξης σε βαθμό που θα είναι δυνατό να αποκτήσουν διεθνή αξία.

Ορεινά Τοπία

Το Τοπίο του όρους Παναιτωλικό (Κυρά – Βγένα)

Το Τοπίο του όρους Αράκυνθος

Λοφώδη – ημιορεινά Τοπία

Φυσικά Υγροτοπικά Τοπία

Τα Ποτάμια Τοπία

Το Τοπίο του ποταμού Αχελώου

Τα Τοπία των Ρεμάτων

Τα Τοπία των ιαματικών Πηγών

Πηγές Μουρτσιάννου

Οι πηγές βρίσκονται δίπλα στη λίμνη Λυσιμαχία και ήταν γνωστές από την αρχαιότητα.

Λουτρά Μυρτιάς

Τα Φυσικά Λιμναία και Παραλίμνια Τοπία

Το Τοπίο της Λίμνης Tριχωνίδας

Το Τοπίο της Λίμνης Λυσιμαχία ή Λίμνη του Αγγελόκαστρου (αρχαία ονομασία, Ύδρα)

Το Τοπίο της Λίμνης Οζερός

Το Τοπίο της Λίμνης Αμβρακίας

Τεχνητά Λιμναία τοπία

Το Τοπίο της τεχνητής Λίμνης Κρεμαστών

Το Τοπίο της τεχνητής Λίμνης Καστρακίου

Το Τοπίο της τεχνητής Λίμνης Στράτου

Αγροτικά Τοπία

Δασικά Τοπία

Δρυόδασος Ξηρομέρου