Ποτάμια

Ποτάμια συστήματα

Ο Αχελώος, είναι ο δεύτερος σε μήκος ποταμός της Ελλάδας (220 χλμ.) που διασχίζει το με την πορεία του την Ακαρνανία από την Αιτωλία. Πηγάζει από το κέντρο της Πίνδου, το βουνό Λάκμος του Mετσόβου σε υψόμετρο 2000m και εκβάλλει στο Ιόνιο Πέλαγος. Σημαντικότεροι παραπόταμοι είναι ο Tαυρωπός, ο Aγραφιώτης και ο Mπιζάνος.  Ο ποταμός Αχελώος, έχει υποβαθμιστεί σημαντικά ως ποτάμιο οικοσύστημα, κυρίως διότι η ροή του ελέγχεται απόλυτα και ακολουθεί διαφορετικούς ρυθμούς από εκείνη των φυσικών ποταμών, η παραποτάμια βλάστηση έχει αποψιλωθεί σε πολύ μεγάλη έκταση και δεν μεταφέρει πλέον ικανές ποσότητες φερτών υλών εξαιτίας των διαφόρων φραγμάτων που έχουν κατασκευασθεί κατά μήκος της κοίτης του. Παρά ταύτα, διατηρεί σημαντικές οικολογικές αξίες που αφορούν γενικά στον υδρολογικό του ρόλο στην κατάντι απορροή του και στις υδροβιοκοινωνίες που αναπτύσσονται στις όχθες του.

Το Δέλτα του Αχελώου σε συνδυασμό με τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, είναι ένα πολύπλοκο οικοσύστημα που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υγροτόπους της χώρας, με διάφορους βαθμούς προστασίας (Εθνικό Πάρκο,RAMSAR, NATURA κλπ).  Στην περιοχή εντάσσονται λιµνοθαλάσσιες, χερσαίες και ποτάμιες περιοχές του νότιου τμήματος της Αιτωλοακαρνανίας και το νησιώτικο σύμπλεγμα των Εχινάδων της ΠΕ Κεφαλληνίας που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και περιβαλλοντική τους αξία. Περιλαμβάνει το εκτεταμένο σύμπλεγμά υγροτόπων λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού και των εκ βολικών συστημάτων των ποταμών Εύηνου και Αχελώου. Στο σύµπλεγµα αυτό διακρίνονται ποτάµιες και παραποτάµιες περιοχές, λιμνοθάλασσες, γλυκόβαλτοι, αλμυρόβαλτοι, λασποτόπια, υδροχαρή δάση

 

Ο ποταμός Εύηνος, πηγάζει από τον Kόρακα της Eυρυτανίας και εκβάλλει στον Πατραϊκό κόλπο, απέναντι από την Πάτρα, έπειτα από διαδρομή 113km. Περιβάλλει την ανατολική περιοχή, με διαδρομή 113 χλμ., παρουσιάζει μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον και τούτο γιατί στο μεγαλύτερο τμήμα του είναι δυσπρόσιτος και δεν έχει διαταραχθεί ο ίδιος και το γειτονικό του περιβάλλον από τον άνθρωπο. Ειδικό το τμήμα των πηγών του και των μικρών παραποτάμων και χειμάρρων που τον τροφοδοτούν διέρχονται από την Π.Π. Περιλαμβάνει αξιόλογα παραποτάμια δάση στις εκατέρωθεν της κοίτης του πλαγιές και σχηματίζει έναν αξιόλογο δελταϊκό κώνο προσχώσεων με περιοδικά κατακλιζόμενα λασποτόπια, που αποτελούν σημαντικό χώρο διατροφής πολλών παρυδάτιων ειδών που μεταναστεύουν ή και διαχειμάζουν σ΄αυτά. Το ποτάμιο οικοσύστημα του Εύηνου ενδέχεται να αλλάξει σημαντικά όταν θα ολοκληρωθεί το έργο του φράγματος Αγίου Γεωργίου. 

Τέλος, άλλος ένα σημαντικός ποταμός είναι ο Mόρνος, ο οποίος οριοθετεί το νότιο τμήμα των ανατολικών συνόρων της Π.Ε.. Πηγάζει από τις νότιες προσβάσεις της Oίτης και εμπλουτίζεται με τα νερά της λεκάνης που σχηματίζεται μεταξύ Γκιώνας και Bαρδουσίων. ΣτηνΠ.Ε. Aιτωλοακαρνανίας εμφανίζεται κοντά στο Kοκκινοχώρι και εκβάλλει στον Κορινθιακό κόλπο.