ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ

Τοπία και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

Πολλές και μεγάλες εκτάσεις φυσικών τοπίων τελούν υπό προστασία (περιοχές Natura, βιότοποι, Εθνικά Πάρκα, θεσμοθετημένα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους κ.α.)

Περιοχές προστασίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Προστατευόμενες Περιοχές Εθνικής νομοθεσίας

ΥΠΕΧΩΔΕ: 14 Τοπία

Προστατευόμενες Περιοχές σε Διεθνές Επίπεδο

Υγρότοποι διεθνούς σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ:

  • 1. Κόλπος Αμβρακικού
  • 2. Λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου

Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βαρκελώνης (Πρωτόκολλο 4): Αμβρακικός Κόλπος

Προστατευόμενες Περιοχές σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Περιοχές του δικτύου Natura 2000:

®Όρος Βαράσοβα

® Λίμνες Βουλκαριά και Σαλτίνη

®Λίμνη Αμβρακία

® Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού, Εκβολές Εύηνου, Νήσοι Εχινάδες, Νήσος Πεταλάς

® Όρος Παναιτωλικό

® Λίμνη Οζερός

® Λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχία

® Όρος Αράκυνθος και Στενά Κλεισούρας